Zbiórki

ZBIÓRKA

DLA MINISTRANTÓW

W SOBOTĘ O 10.00


ZBIÓRKA

DLA LEKTORÓW

W ŚRODĘ O 19.00

Sonda

Ilu wikariuszy liczy nasza parafia
 

LogowanieStatystyka

Odsłon : 251673

Jesteśmy ministrantami. Ale czy na pewno znamy nasz parafialny kościół?

OŁTARZ i TABERNAKULUM...

...to najważniejsze miejsca w kościele. Nikt nie powiedział jednak, że muszą znajdować się blisko siebie. Z reguły jest tak, że rzeczywiście zarówno ołtarz, jak i tabernakulum znajdują się w jednym prezbiterium i to w dodatku w tej samej względem siebie osi (tabernakulum przy końcowej ścianie kościoła, ołtarz u początków prezbiterium). Ale zdarzyć się może, że przy głównym ołtarzu nikt z nas nie zobaczy tabernakulum! Wówczas należy go szukać w specjalnej kaplicy wewnątrz kościoła znajdującej się nieopodal prezbiterium (tak jest na przykład w Katedrze Oliwskiej).

Czym jest ołtarz? Najprościej ujmując, jest to miejsce składania Ofiary. Przy ołtarzu właśnie ksiądz sprawuje Mszę świętą, a ściślej mówiąc - Liturgię Eucharystyczną.

Ołtarz ma postać stołu. Dawniej wymagano, by miał wmurowane relikwie męczennika. By odprawiać Mszę świętą ołtarz musi być nakryty obrusem, przygotowany musi być mszał i zapalone świece (2, 4 lub 6). W prezbiterium powinien również znajdować się krucyfiks. Często na ołtarzu stawia się mikrofon.

Tabernakulum to miejsce przechowywania Chleba Eucharystycznego, czyli Ciała Pańskiego, Komunii świętej, która pozostała po Mszy. Jest to obok ołtarza najważniejsze miejsce w kościele. Przechodząc obok tabernakulum, mijając jego oś, zawsze przyklękamy na jedno kolano, by oddać cześć Jezusowi obecnemu w Eucharystycznym Chlebie. Nad tabernakulum znajduje się wieczna lampka.

PREZBITERIUM

Jeśli przeczytałeś o ołtarzu i tabernakulum, pewnie wiesz, gdzie jest prezbiterium. Tak, jest to miejsce w którym znajduje się ołtarz i tabernakulum. Jest to część kościoła. W zależności od jego architektury, przybiera różne formy i zawsze jest niejako "wydzielone" od pozostałej części, czyli NAW (NAWY BOCZNE i GŁÓWNA - tam znajdują się ławki dla wiernych świeckich). W prezbiterium gromadzi się asysta liturgiczna.

Poza ołtarzem w prezbiterium znajdują się: ambona, sedilla, miejsce przewodniczenia, kredensja.

AMBONA

Ważne miejsce w kościele, nazywana inaczej Stołem Słowa Bożego. Z ambony odczytywane są lekcje, Ewangelia, modlitwa powszechna. Z niej kapłan głosi homilię.

MIEJSCE PRZEWODNICZENIA

Jest to wyznaczone dla celebransa krzesło i pulpit, z którego kapłan podczas Mszy prowadzi obrzędy wstępne i zakończenia, a także może rozpoczynać modlitwę powszechną, rozpoczynać Credo i inne modlitwy.

SEDILLA

Krzesła przeznaczone dla asysty liturgicznej. W katedrach i kolegiatach oprócz sedilli w prezbiteriach zetknąć się można ze stallami - specjalnymi sedillami dla kanoników.

KREDENSJA

Stolik, na którym przygotowuje się naczynia liturgiczne, inne paramenty i potrzebne do odprawienia Mszy świętej hostie, wodę i wino.

SYGNATURKA

Dzwonek przy wyjściu z zakrystii (nazwa od "sygnału" na rozpoczęcie Mszy św.).

CHRZCIELNICA i PASCHAŁ

Chrzcielnica to jakby zbiornik wypełniony wodą święconą przeznaczoną do Chrztu świętego. W obrzędach tego sakramentu przewidziane jest zapalenie Paschału, tj. świecy, którą zapala się po raz pierwszy w Mszy Wigilii Paschalnej. Paschał symbolizuje Zmartwychwstanie Chrystusa.

Dawniej ceremonia chrztu odbywała się w specjalnie wznoszonych budowlach - baptysteriach. Stąd, ogólnie, miejsce wokół chrzcielnicy, często też jest nazywane "baptysterium".

CHÓR

To, poza nazwą parafialnego zespołu śpiewaków, także miejsce, z którego wykonywane są utwory chóralne i znajdujące się, np. nad przedsionkiem. Na chórze spotkać można organistę grającego na Mszy na organach.

PRZEDSIONEK

Zwany też narteksem lub kruchtą to miejsce, w którym znajdziemy się bezpośrednio po wejściu przez drzwi główne kościoła. Przy tych drzwiach, na ścianie, wisi kropielnica z wodą święconą.

Zobacz: KNC24.pl

knc24.pl